AS:Scan Industires - a green industry for a greener future
AS:Scan Industires - a green industry for a greener future
AS:Scan Industires - a green industry for a greener future
AS:Scan Industires - a green industry for a greener future

PARAT IEH - Høyspent Elektrodekjel

Parat høyspent elektrodekjel leveres for damp og hetvann opp til 50 MW/ 75 tonn damp/time. Kjelen er svært lite plasskrevende i forhold til ytelsen og kan tas fra kald tilstand til full last på få minutter. Dette gjør at kjelen er svært godt egnet på sykehus og i fjernvarmenett som backupkjel. Som hetvannskjel leveres kjelen komplett med varmeveksler mot primærsystemet.

Elektrodesystemet ble optimalisert i samarbeid med NTNU i 1993. Dette var meget vellykket, og det har til nå ikke vært nødvendig å skifte elektroder i noen av våre kjeler. Kjelen har isolert nullpunkt og det er ingen berøringsfare.

Kjelen leveres med komplett styresystem og sikkerhetskrets. Styresystemet består av en Siemens SIMaTIC S7 PLS med touch panel for lokal drift. Kommunikasjon mot overordnet system er mulig via analoge og digitale signaler eller via bussystem som PrOFIBUS og MODBUS. Sikkerhetssytemet er uavhengig av PLS systemet.

Parat IEH Parat IEH

Teknisk data

Kompakt design
Kapasitæt op til 50 MW
Leveres både for damp- og hetvann

Download

Brochure PARAT IEH (norsk)
åben som pdf fil (norsk)

Brochure PARAT IEH (engelsk)
åben som pdf fil (engelsk)

Brochure PARAT IEH (tysk)
åben som pdf fil (tysk)


Du er her: as:scan industries / produkter / Parat IEH